Vidimace a legalizace

Ověřování kopií listin a podpisů v úředních hodinách nebo kdykoli po dohodě s panem starostou.