Zastupitelstvo

Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

Starosta Ondřej Šťastný  +420 607 218 402  starosta@jezena.cz
Místostarosta Jiří Sekava  +420 723 556 523  mistostarosta@jezena.cz
Člen zastupitelstva
Renáta Pokorná
Člen zastupitelstva Andrea Pechová
Člen zastupitelstva Peter Sidimák