Zastupitelstvo

Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

Starosta Bc. Petr Červinka  +420 734 333 767  starosta@jezena.cz
Místostarosta Libor Povolný  +420 734 333 767  mistostarosta@jezena.cz
Člen zastupitelstva
František Knoflíček
Člen zastupitelstva Pavel Seemann
Člen zastupitelstva Bohumila Urbanová