Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením