Veřejná vyhláška o možnosti převzít dokument

By Šťastný Ondřej,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná vyhláška o možnosti převzít dokument

verejna vyhlaska o moznosti prevzit pisemnost - Jerabek04112018.pdf

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

o možnosti převzít písemnost

 

Obecní úřad Ježená podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, v platném znění

 

oznamuje,

 

že Miloš Jeřábek nar. 4.9.1964

 

 má možnost převzít následující písemnosti:

 

oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

 

Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na Obecním úřadu Ježená, v úředních hodinách po dobu  15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

 

 

 

Ve Ježené dne 4. 11. 2018

 

 

 

 

 

Ondřej Šťastný

starosta obce Ježená